Habiliteringsteneste

På jakt etter ein helgestilling med langvakter? Studenter og andre kan og søkje!

Barne- og ungdomsarbeidar / assistent

Kort om stillinga

Me har no ledig ei helgestilling på 17,61 %, med arbeid kvar 4 helg med langvakt laurdag og sundag.

Om habiliteringstenester i Alver komune 

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til menneske som treng rettleiing, hjelp, opplæring og helsehjelp for at dei skal oppleve meistring og god livskvalitet.

Om Prestbrekka Bufellesskap

Prestbrekka bufellesskap ligg sentralt på Manger, og er heimen til pr i dag 8 personar med ulikt bistandsbehov. Målet er å gje tenester av høg kvalitet for å sikre ein best mogeleg kvardag for den einskilde.

Arbeidsoppgåver

 • Bistå og rettleie bebuarane
 • Målretta miljøarbeid og praktisk bistand ut i frå den einskilde behov
 • Sikre gode og trygge tenester
 • Leggje til rette for aktivitetar
 • Dokumentasjon i Profil

Kompetansekrav

 • Studentar innan helsefag- eller barne- og ungdomsarbeidar vert prioritert. Andre med relevant erfaring og engasjement for tenesteområdet kan og søkje. 
 • Førarkort klasse B

Ønskt kompetanse

 • Det er ynskjelig med erfaring frå arbeid i brukargruppa
 • Du er interessert i å «gjere ein forskjell» når du er på jobb.
 • Du er opptatt av refleksjon omkring tenesteytinga og lojalitet knytt til felles retningsliner.
 • Du er fleksibel

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Ein variert arbeidskvardag med faglege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning via KLP 
 • Løn etter tariffavtale
 • Tiltreding etter avtale

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

 

Del på:

Referansenummer:

Prestbrekka

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

30.01.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Manger

Kontaktpersonar:

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kontorlokalisering: