Legetenesta

Vi søkjer etter ferievikar til legekontora i Alver kommune.

Ferievikar 2023 - legekontor

I lege- og rehabiliteringstenesta i Alver kommune har vi 8 legekontor. Vi har behov for ferievikar ved nokre av kontora våre i sommar frå veke 26-32.

Arbeidsoppgåver:

 • Resepsjon
 • Telefon
 • Merkantile oppgåver, scanning, digitale tenester
 • Laboratoriearbeid og injeksjonar
 • Skiftestove/akuttrom
 • Spirometri
 • Ekg

 Forventningar til den som søkjer stillinga

 • Utføre arbeidsoppgåver i tråd med kunnskapsbasert praksis på legekontor
 • Gode samarbeidsevner i ein travel kvardag
 • Ta initiativ til og bidra i forbetrings- og utviklingsarbeid
 • Ha evne til å arbeide systematisk og målretta, både sjølvstendig og i samarbeid med legane
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Ha godt humør og vere løysingsorientert
 • Bidra aktivt til eit godt arbeidsmiljø

 Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.

Kompetansekrav

 • Helsesekretær
 • Sjukepleiar

Søkjar må ha gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg.

Ønskt erfaring

Vi ønskjer personar med relevant erfaring og praksis innan tenesteområdet.

Vi tilbyr:

 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt kollegialt miljø
 • Fagleg utvikling og moglegheit til å bidra til forbetring av kommunen
 • Tilsetjing i hht gjeldande lov- og avtaleverk

Politiattest

I tråd med helse -og omsorgstenestelova §5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Del på:

Referansenummer:

Legetenesta

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Sesong

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

16.02.2023

Tiltreding:

etter avtale

Arbeidsstad:

Alver

Kontaktpersonar:

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kontorlokalisering: