Tenesteområde Heimetenesta

Ynskjer du å vera ringjevikar hos oss?

Open søknad - heimetenesta

Kort om stillinga 

Dersom du ynskjer å vera ringjevikar ved heimetenesta i Alver kommune har me lyst å høyra frå deg!

Som ringevikar kan me tilby vakter/arbeid ved fråvær grunna sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behov for mellombels arbeidskraft. Me er spesielt interssert i søkjarar med helsefagleg bakgrunn eller studentar innan helsefag men andre kan også søkje. For nokon stillingar må du ha førarkort. 

Tilkallingsvikarar har ikkje rett på å bli tilbudd arbeid eller plikt til å ta på seg tilbudd arbeid.  

Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesielle stillingar med fast arbeidstid og tenestestad.

Dersom du ikkje høyrer noko etter å ha levert søknad sit me pris på om du tek kontakt med den aktuelle avdeling du kan tenkja deg å arbeida ved - det er alltid kjekt med ein hyggeleg telefonsamtale:

Aktuelle avdelinger

Manger - avdelingsleiar Johnny Brattetaule

Frekhaug - avdelingsleiar Karin Bech

Knarvik Sør/Vest - avdelingsleiar Sølvi Ulvund

Knarvik Nord/Aust - avdelingsleiar Vanja Køhne

Alversund/Seim - avdelingsleiar Vibeke Løtvedt

Lindås - avdelingsleiar Liv Marit Hope

Ostereidet - avdelingsleiar Katrine Kleppe

Dagsenter - tenesteleiar Benthe Helland og fagansvarleg Ida Seljelid

Kven er du?

Du trivst med å arbeide med menneskjer og har engasjement for fagfeltet. Du er trygg i deg sjølv og i møte med andre. Du jobbar godt i team. Det vert lagt avgjerande vekt på personlege eignaheit oppimot målgruppa. 

Me kan tilby

Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Løn etter gjeldande tariffavtale.

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om godkjend politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Bli kjent med Alver kommune

Del på:

Referansenummer:

Heimetenesta

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

31.12.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Heile Alver kommune

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kart: