Heimeteneste

Ønskjer du å arbeide med helse ved sidan av studiet?

Helgestilling - 13 eller 16 % fast

Kort om stillinga

Ønskjer du fagleg påfyll ved sidan av studiet? Har du engasjement for eldreomsorg og ønskjer jobb i heimetenesta?

Vi har ledig helgestilling til deg som er helsefagarbeidar eller sjukepleie-/vernepleiestudent. Stillinga er på helg og inneber arbeid fredag kveld, laurdag og sundag. Du vel sjølv om du vil ha 13 % stilling med jobb laurdag og sundag, eller 16 % stilling med arbeid kvar 6. fredag i tillegg til laurdag og sundag kvar 3. helg. 

Om Lindås heimeteneste

Avdeling Lindås heimeteneste har base på Lindås bu- og servicesenter og gjev tenester til brukarar i Lindåsområdet, både i heimen og i omsorgsbustaden Skrenten. Hos oss arbeidar det sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og assistentar. 

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim. Som tilsett hos oss vil du ha oppgåver som hjelp til personleg hygiene, påkleding, forflytting og måltider. Du vil oppleve at kvardagn hos oss er variert, med stor grad av sjølvstende og fagleg utvikling. Heimetenesta samarbeider tett med ulike fagmiljø og legg vekt på tverrfagleg samarbeid. Dei siste åra har det vore ei stor satsing på velferdsteknologi og kvardagsmeistring.

Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Sertifikat klasse B 

Personar utan helsefagleg komeptanse kan og søkje på stillingane. Det er ein fordel om du er i utdanning innan sjukepleie eller vernepleie.

Personlege eigenskapar
Vi ser etter deg som:

 • trivst med å arbeide sjølvstendig
 • har evne og vilje til å arbeide for eit godt arbeidsmiljø
 • er løysingsorientert og fleksibel
 • er lojal, fagleg sterk og trygg i yrkesutøvinga
 • har ønskje om å bruke faget til det beste for brukarane våre

Vi tilbyr

 • Engasjerte, flotte og framtidsretta kollegaer
 • Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Ein aktiv kvardag med mange spanande og varierte utfordringar
 • Fagleg utvikling
 • Årsturnus
 • Tilsetjing i samsvar med lov- og avtaleverk
 • Pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune

Del på:

Referansenummer:

Lindås ht

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

08.05.2023

Tiltreding:

etter avtale

Arbeidsstad:

Lindås

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kart: