Politisk sekretariat

Vil du jobbe tett på den politiske styringa i Alver kommune?

Konsulent - 100% fast - Politisk sekretariat

Kort om stillinga

Me søker etter ein ny medarbeidar i 100 % fast stilling som konsulent ved politisk sekretariat. Vi ser etter deg som har politisk teft og har evne til å kommunisere politiske budskap godt.

Om Politisk sekretariat

Politisk Sekretariat er ein stab i sektor Samfunnsutvikling som i tillegg har ansvar for Kultur, Plan og Analyse og Brann og Redning. 

Politisk sekretariat har ansvar for drift, forvaltning og støtte til Alver kommune og øvrige folkevalde organer, politisk og administrativ leiing, samt val. Du får jobbe i et spennande og utfordrande stabsmiljø som er tett på politikken.

Me er to tilsette som legg til rette for den politiske styringa av Alver kommune og me er lokalisert på rådhuset i Knarvik. 

Arbeidsoppgåver

 • Tilrettelegging og gjennomføring av politiske møte
 • Oppfølging av IKT system knytt til politiske møter
 • Sakshandsaming av grunnlag for møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste, partistøtte mm.
 • Gjennomføring av val  

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innan kontor eller relevant erfaring
 • Relevant arbeidserfaring fra offentleg verksemd/organisasjonsliv
 • Ønskelig med erfaring fra politiske prosesser, organisasjonsprosesser og sekretariatsarbeid, saksbehandling, erfaring fra brukermedvirkning og servicevirksomhet
 • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning og være samfunnsorientert
 • God forståelse for rollefordelingen mellom politikk og administrasjon
 • God digital kompetanse, spesielt fra saksbehandlingssystemer
 • Gode norske muntlige og skriftlige framstillingsevner 

Personlege eigenskapar

 • Vera positiv, effektiv, strukturert og jobbe sjølvstendig
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Ha interesse for og kunnskap om kommunal forvaltning og politiske prosessar
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Personleg egnethet vert vektlagt

Vi tilbyr 

 • Utfordrande, meinigsfulle, varierte og sjølvstendige arbeidsoppgåver
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar
 • Lønn og tilsetjingvilkår etter lov- og avtaleverk
 • Trygg og god arbeidsplass

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune

Del på:

Referansenummer:

Politisk sekretariat

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.06.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Knarvik

Kontaktpersonar:

Tove Mette Arnø Fyllingen

mob: +47 474 64 145

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kart: