Heimeteneste

Ønskjer du ein aktiv kvardag med mange spanande og varierte utfordringar?

Sjukepleiar - 2x100 % fast

Kort om stillinga

Vi har ledig to faste sjukepleiarstillingar i 100 %, med arbeid i todelt turnus og kvar 3. helg. Stillingane er ledig med oppstart frå 01.07.2023. 

Om Frekhaug heimeteneste

Avdeling Frekhaug har to kontor; eit kontor på Frekhaug og eit kontor på Vikebø. Det er om lag 60 tilsette i avdelinga, og vi gjev tenester til personar busett på Holsnøy og Flatøy.

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim. Tenestene femnar m.a. om heimesjukepleie, heimehjelp, middagslevering og administrasjon av medisingar. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil. Arbeidet i heimetenesta krev tverrfagleg samarbeid til beste for brukarane, både innan kommunen og ut mot spesialisthelsetenesta. 

Kompetansekrav

  • Offentleg godkjent sjukepleiar
  • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

Vi ser etter deg som er inspirerande og engasjert. Du kan prioritere i ein travel kvardag, men samstundes skape arbeidsglede når kvardagen vert hektisk. Som sjukepleiar er du løysingsorientert, påliteleg og fleksibel. Du har evne og vilje til å arbeide for eit godt arbeidsmiljø. I tillegg er du lojal, fagleg sterk og trygg i yrkesutøvinga. 

Du må ha evne til å arbeide sjølvstendig, samt i team. I tillegg er du ein sjukepleiar med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Vi tilbyr

  • Ein aktiv kvardag med mange spanande og varierte utfordringar
  • Dyktige kollegaer og høg kompetanse
  • Fagleg utvikling
  • Tilsetjing i samsvar med lov- og avtaleverk
  • Pensjonsordning
  • Humor og humør
  • Årsturnus

For sjukepleiarar tilbyr vi kr 10.000,- over garantiløn etter ansiennitet.

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt. 

 

Bli kjent med Alver kommune

Del på:

Referansenummer:

Frekhaug ht

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

08.06.2023

Tiltreding:

01.07.2023

Arbeidsstad:

Frekhaug

Kontaktpersonar:

Adresse:

Kvernhusmyrane 41 5914 Isdalstø

Kart: